Werkwijze

De patiënt is uniek en zo is ook elke behandeling, groot of klein, uniek. Er bestaat geen standaard patiënt en ook geen standaard behandeling. Wij willen graag uw unieke tandheelkundige problemen met u bespreken om van daar uit voorstellen te doen voor de verschillende behandelingsmogelijkheden.

 

“As dentist, we do not sell products. We sell services, and our obligation is to provide the highest quality of care to every patient and do the best we can to help each patient achieve optimal oral health”. (Jada, vol 135, april 2004)

 

Hierbij is onze filosofie: “PREVENTIEVE ZORG IS DE BESTE ZORG”. Wij helpen u liever problemen voorkomen dan dat we deze achteraf moeten verhelpen. Het is wetenschappelijk bewezen dat preventie de enige manier hiervoor is. Onze mondhygiëniste en preventie-assistentes zijn daarom erg belangrijk voor u. Wij adviseren dan ook iedereen hier gebruik van te maken.

Vanuit deze filosofie werken wij bij nieuwe én bestaande patiënten vanuit een speciaal voor uw gebit opgesteld zorgplan. Meestal is het doel van dit plan om uw gebit uw hele leven lang te behouden. Een behandeling van uw gebit kan pas beginnen nadat we uw huidige gebitssituatie hebben bekeken, uw persoonlijke wensen hebben besproken en een zorgplan voor en met u hebben opgesteld.

Dit is uiteraard anders indien u een spoedgeval heeft, we proberen u dan gelijk op dezelfde dag te behandelen. Voor een spoedgeval kunt u bellen naar 043 – 60 900 98

Wij willen u met alles zo goed mogelijk ondersteunen en adviseren. Neem contact met ons op indien u vragen heeft!